Magdalena Obradović

direktorica Sajma
sajam@sanjamknjige.hr

Slavica Ćurković

glavna producentica
slava@sanjamknjige.hr

Iris Mošnja

odnosi s javnošću
iris@sanjamknjige.hr

Denis Brandeis Fiala

voditelj prodaje
denis@sanjamknjige.hr

Helena Vodopija

ured za goste
hospitality@sanjamknjige.hr

Lara Osman Grganja

organizatorica
lara@sanjamknjige.hr

ORGANIZATOR: Udruga Sa(n)jam knjige u Istri


SUORGANIZATOR: Castropola d.o.o.

SAVJET SAJMA: Anja Ademi (predstavnica Grada Pule), Slavica Ćurković (predstavnica Sajma), Marko Klausberger (predstavnik Zagrebačke banke), Vladimir Torbica (predstavnik Istarske županije)