Hop Reading

Hop lektira program je namijenjen učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Prilagođen je mladima koji odrastaju u vremenu kojim dominiraju vizualna kultura i interaktivni sadržaji, a osmišljen je sa željom da se ova dobna skupina privuče čitanju, ali i zadrži uz svijet knjige. Uz atraktivne voditelje, mlade ili drukčije pisce, ilustratore, strip-crtače… Hop lektira ruši predrasude o bauku lektire, a na očitu radost odrastajuće sajmske publike. 


Monday, 27.11.2023.

10:00 - DHB, Crveni salon

Hop Reading

Korina Hunjak

Moderators: Vjeran Juhas i Vibor Juhas


Tuesday, 28.11.2023.

10:00 - DHB, Crveni salon

Hop Reading

Irena Jukić Pranjić

Moderators: Vjeran Juhas i Vibor Juhas


Thursday, 30.11.2023.

10:00 - Crveni salon

Hop Reading

Ena Jurov

Moderators: Vjeran Juhas i Vibor Juhas


Friday, 01.12.2023.

10:00 - DHB, Crveni salon

Hop Reading

Helena Janečić

Moderators: Vjeran Juhas i Vibor Juhas


Wednesday, 29.11.2023.

10:00 - DHB, Crveni salon

Hop Reading

Saša Paprić

Participant: Saša Paprić

Moderators: Vjeran Juhas i Vibor Juhas