Maja Kolar

Maja Kolar

Maja Kolar rođena je u Zagrebu 1988. godine. Autorica čija je produkcija vezana uz istraživanje u dizajnu, izložbene koncepcije te izdavaštvo. Po završetku Konstfack University of Arts and Crafts u Stockholmu suosniva Umjetničku organizaciju Oaza u Zagrebu unutar koje aktivno sudjeluje na realizaciji projekata ’Dizajnerice 1930-1980’ i ‘Projekt Ilica’, te razvoju platforme ‘MADE IN Platform for Contemporary Crafts and Design’. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.