Ozren Žunec

Ozren Žunec

Ozren Žunec rođen je 1950. u Zagrebu, gdje je diplomirao književnost i filozofiju, te doktorirao tezom Grčka teorija mimesisa. Sveučilišni je profesor sociologije.
Za sebe kaže da je „filozof, sociolog, čitatelj, prevoditelj, biciklist, nastavnik na vojnoj školi, šef tajne službe, isluženi ratnik i nositelj ortopedskih cipela“ te da se „u jeseni života odao i verzifikaciji“. Autor je više radova o ratu u Hrvatskoj (knjige Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj, Rat i društvo – ogledi iz sociologije vojske i rata). Područja njegova znanstvenog interesa i nastavničke prakse, uz sociologiju vojske i rata, uključuju i povijest filozofije i antropologiju (Iskonska narav: Aristofanov govor u Platonovu „Simpoziju“i Parmenidova dva puta, 2015).
Bio je član uredništava više časopisa te pokretač i glavni urednik znanstvenog časopisa za interdiscplinarna istraživanja rata i mira Polemos. Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih udruga te dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost 1998. godine.