Drago Orlić: Surfanje na Ča-valu

Piše: Milan Rakovac Drago Orlić zacijelo je jedinstvena pojava u kulturi Istre, autor glagoljaške buntovnosti, jetke ironije, razuzdanog erotizma, neutoljive

Zašto ljubav?

Zašto ljubav a ne, recimo, pandemija, samoća, otuđenost, novo normalno, još noviji svijet i tako dalje i tako redom? Može

LEKSIKON PULSKOG SNA I: od A do F

Anagram: Kada je mozak u petoj brzini, a adrenalin na himalajskim visinama, onda Sa(n)jam knjige u Istri postane “Grije nas