Ususret 19. Sa(n)jam: Socijalizam na klupi

Tema devetnaestog San(j)am knjige u Istri, 2013. godine Socijalizam na klupi ostvarit će se u suradnji s Centrom za kulturološka i povijesna istraživanja (CKPIS) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i znanstvenicima Igorom Dudom, Ladom Duraković,
Borisom Koromanom i Andreom Matoševićem. Znanstveno-humanistički pristup temi predstavlja snažan impuls i priliku ulaska u sadržajan, epistemološko-metodološki i hermeneutički dijalog s istraživačima domaćeg, samoupravnog socijalizma, ali i svojevrstan manevar detabuiziranja "nepoćudne teme" koja je dugo vladala hrvatskim znanstvenim prostorom. Znanstvena produkcija račvat će se u nekoliko smjerova i bit će zastupljena svim dijelovima znanstvene produkcije – istraživanjem,
objavom zbornika, predavanjima i diseminacijom rezultata.