Franc Branko Ancelj: Sto godina pulskih vizura

Gorka Ostojić Cvajner porazgovarala je s arhitektom Brankom Anceljem. U knjizi izabranih feljtona i polemičkih članaka pod zajedničkim naslovom Sto godina pulskih vizura objedinjeno je 40 tekstova na 272 stranice, koje je autor objavljivao u Glasu Istre u razdoblju od 13. siječnja 2007. do 21. lipnja 2008. godine, razmatrajući "(r)evolucije pulskih vizura" kroz proteklih sto godina. Arhivske i autorske kolor fotografije, njih 450, paralelno su reproducirane poradi zornosti prikaza teme, no
nadasve radi analitičko-komparativnog komentara autora koji kontinuirano impostira kritički diskurs na ime zalaganja za urbanu kulturu, ne samo arhitekture i urbanizma Pule.