21. Sa(n)jam knjige u Istri, pulski festival knjiga i autora
Tema: OTOK-GETO-AZIL
Dom hrvatskih branitelja, od 3. do 13. prosinca 2015., Radno vrijeme: 9-21

21. Sa(n)jam knjige u Istri

ŠKOLSKA KNJIGA D.D.

MASARYKOVA 28
ZAGREB

 

112,00 kn

 

111,00 kn

 

39,00 kn

 

97,00 kn

 

97,00 kn

 

104,00 kn

 

109,00 kn