Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

Temom Transatlantik Sajam je prvi put povezao dva kontinenta: Europu i Južnu Ameriku te u središte pozornosti postavio suvremenu portugalsku, španjolsku i brazilsku književnost. Ovom temom Sajam otvara prozore književnih ostvarenja Starog i Novog svijeta, otvara se moćnosti riječi ljudi čiji životi pamte sav teret, tugu i nadu s putovanja svojih predaka. Otvara se i onima kojima je i danas, ovdje i sada, putovanje još uvijek izazov i, ako ne želja za boljim, onda je žudnja za nečim sasvim novim, čežnja da se odvažno i bez straha odmakne od ustajalosti mainstream zadatosti  globaliziranog svijeta u kojem se, istina, granice mogu otvoriti, a da se stvarosno pritom ljudi nikad ne dotaknu. Baš kao i nekad, ledeni vodeni bedemi, nakon svih kolonizacija i kolonijalizama, ponovno pozivaju neustrašive da još jednom pokušaju spojiti naizgled nespojivo: svu prtljagu onih koji čekaju s prtljagom onih koji dolaze.