sanjamknjige.hr

SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

Strateški plan 2017-2019

 

Uvod

Sa(n)jam knjige u Istri (u daljnjem tekstu Sa(n)jam) osnovan 1995. najveći je festival knjige i autora i najveće okupljalište hrvatskih, regionalnih i inozemnih nakladnika u Hrvatskoj što ga ujedno čini jedinstvenim knjiškim i kulturnim događajem u našoj zemlji. Od prve godine postojanja na Sajmu jednakopravno sudjeluju i veliki i mali nakladnici, oni koji su već legendarni i oni koji tek počinju te na taj način Sa(n)jam daje izravnu potporu malim nakladnicima. Sa(n)jam, uz programe predstavljanja autora iz zemlje, regije i svijeta ostvaruje i čitav niz ostalih događanja poput predstava, koncerata, okruglih stolova, radionica, izložbi, performansa i sl., koji se odvijaju na različitim mjestima u gradu (galerije, ugostiteljski objekti, muzeji, kina, kazališta, klubovi i sl.). Tijekom posljednjih 19 godina, Sajam je postao međunarodno priznat te je postao prepoznatljiv kao mjesto na kojem se okuplja hrvatska, regionalna i europska knjižna i književna elita. U želji poticanja čitanja Sa(n)jam je osnovao knjižnu nagradu Kiklop koja je nakon 10 postojanja jedna od najznačajnijih knjižnih nagrada u Hrvatskoj. U istom cilju prije sedam godina osnovan je i Festival dječje knjige Monte Librić, jedinstvena književna manifestacija posvećena najmlađim čitateljima. Specifičnost Monte Librića jest u otme što je bilingualan (hrvatsko – talijanski) i njeguje multikulturalnost i jezike Pule i Istre. Stručni program Sa(n)jam obraća se svojim programima svim sudionicima u stvaranju i distribuciji knjige: nakladnicima, knjižničarima, urednicima, književnim agentima, prevoditeljima, urednicima časopisa, znanstvenicima, studentima humanističkih znanosti. Sa(n)jam godinama njeguje stručna partnerstva s poznatim institucijama iz zemlje i inozemstva, kao i s izvaninstitucionalnim sektorom. Najpoznatiji partneri Sajma u svijetu su: Leipziger Buchmesse, International Festival of Authors iz Toronta i Istanbul Tanpinar Festival, a sajam je surađivao i sa sajmovima knjiga u Varšavi i Pragu. U regiji značajni partneri Sajma su festival Vilenica (Slovenija), te beogradski, sarajevski i podgorički sajam knjiga. U Hrvatskoj treba izdvojiti značajne institucije – partnere Sajma: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski P.E.N. Centar, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Sveučilišnu knjižnicu u Puli te sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Zadru i Puli. Svake godine Sajam određuje tema ili žarište koja otvara suvremena kulturološka, umjetnička i znanstvena pitanja. Sa(n)jam se u jednom svom segmentu bavi i nakladništvom, uglavnom knjiga koje podupiru temu Sajma, a svake godine objavljuje katalog- knjigu eseja koja se bavi temom Sajma. Oko svake teme Sajam okuplja ne samo književnike i teoretičare, već i likovne, kazališne i filmske umjetnike, glazbenike i performere. Tako se Sajam okušao u produkciji dokumentarnog filma, izložbi i performansa.

 

Vizija

Vizija Sa(nj)ma knjige jest postati prepoznatljivo kulturno i književno europsko središte knjige koje će sadržavati cjelogodišnje aktivnosti vezane uz knjige te postati pouzdan i kvalitetan partner koji inicira i potiče razvoj umrežavanja istočnoeuropskih sajmova, stručnjaka i autora sa zapadnoeuropskim čime bi se Sa(nj)am knjige pozicionirao na karti europskih festivala i sajmova knjiga kao jedno od najznačajnijih europskih okupljališta struke, autora i publike.

 

Misija

Razvoj književno-nakladničke djelatnosti, povećanje participacije knjige u kulturnom životu, promocija čitanja, umrežavanje hrvatskih autora i nakladnika s europskim kolegama i poticanje prijevoda hrvatskih autora na strane jezike.

 

Vrijednosti

Jedna od temeljnih vrijednosti Sa(n)jam jest oplemenjivanje ljudi, posebno mladih, kroz knjigu i promociju čitanja. Kvalitetom aktivnosti usmjerenih na promociju čitanja i visokom stručnošću svojih suradnika i partnera Sa(n)jam knjige svojim modelima predstavljanja knjiga i svojim mnogobrojnim aktivnostima oko knjige Pulu je u Hrvatskoj označio kao grad knjige, a u europskim razmjerima jedan je od prepoznatljivih knjižnih žarišta. Također, u svojoj zajednici Sa(n)jam knjige djeluje i kao poticatelj, a njegova stručna ekipa kao mentor mladim umjetnicima i kulturnim djelatnicima.

 

Opći ciljevi

Opći cilj Sa(n)jam knjige jest da svojim djelovanjem promiče knjigu i autore i potiče čitanje, te hrvatske autore i knjige postavi u europski kontekst što je u skladu s općim ciljem „Razvoj umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i proizvodnje“ iz Strateškog plana Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2012. – 2014. godine (u daljnjem tekstu „Strategija“). Naime, Sa(n)jam knjige u Istri je svoje djelovanje uskladio s posebnim ciljevima Strategije kako bi doprinijela ostvarivanju vizije Ministarstva kulture, a to je: društvo kojem su sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i medija te zaštita kulturne baštine temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda i Europskoj uniji.

U skladu s time možemo definirati pojedinačne opće ciljeve Sajma knjige:

-   Razvoj književno-nakladničke djelatnosti;

-   Povećanje participacije knjige u kulturnom životu i promocija čitanja;

-   Podizanje kvalitete života stanovništva i stvaranja kulturnog dobra i novih vrijednosti;

-   Povećanje broja razmjena pisaca i prevođenja.

 

Posebni ciljevi

Posebni ciljevi iz Strateškog plana Ministarstva kulture, s kojima je Sa(n)jam uskladio svoj strateški razvoj su sljedeći:

-   Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;

-   Razvoj nezavisne (vaninstitucionalne) kulture;

-   Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti.

 

Posebni ciljevi Sajma knjige su:

 1. Osnaživanja participacije knjige u kulturnom životu uz povećanje dostupnosti knjige.
 2. Osnaživanje umrežavanja autora, stručnjaka i kulturnih djalatnika te razvoj nacionalnih i međunarodnih partnerstava.
 3. Razvoj publike.
 4. Razvoj ljudskih resursa.
 5. Poticanje osnivanja novih međunarodnih programa koji potiču kulturnu razmjenu i partnerstva.
 6. Promocija knjige i čitanja na nacionalnom i međunarodnom nivou.
 7. Potpora umjetničkom stvaralaštvu i participaciji u kulturi kroz promoviranje umrežavanja različitih sektora umjetnosti i kulture;

 

Načini ostavernja / Aktivnosti

Načini na koje će se realizirati posebni ciljevi te u konačnici i opći ciljevi strateškog plana Sa(n)jam knjige, osigurani su putem sljedećih aktivnosti:

1.1. Organiziranje stručnog programa kroz organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, diskusija, predstavljanja knjiga, časopisa, zbornika i autora.

1.2. Organiziranje posebno oblikovanih programa koji ovise o temi Sajma.

1.3. Organiziranje popratnog programa (koncerti, izložbe, filmovi, predavanja, radionice, instalacije, performansi) koji prikazuje temu sajma kroz druge medije kao što su likovna, dramska, glazbena, filmska, izvedbena, novomedijska umjetnost.

Aktivnosti pod točkama 1.1., 1.2. i 1.3. podupiru realizaciju svih ciljeva Sajma.

2.1. Održavanje kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, okruglih stolova, tribina i radionica, stručnih i znanstvenih skupova kroz aktivnosti Sajma (aktivnosti 1.1., 1.2., 1.3. što će također doprinijeti povećanju dostupnosti knjige i promicanju kulture čitanja (cilj 1).

2.2. Organiziranje formalnog i neformalnog umrežavanje nakladnika, autora i izdavača na nacionalnom i međunarodnom nivou što će utjecati na povećanje broja razmjena pisaca i prevođenja te dugoročno podići broj prijava za potporu prijevodima i objavi djela hrvatske književnosti.

2.3. Formalizacija partnerstva posebnim ugovorom sa svim dugogodišnjim partnerima Sa(n)jam – formalizacijom partnerstva osigurat će se nove mogućnosti razvoja programa koji nisu vezane isključivo uz vrijeme održavanja Sajma i bit će stvorena osnovna partnerska mreža čiji je nositelj Udruga Sa(n)jam knjige u Istri.

3.1. Umrežavanje Sa(n)jam sa školama i fakultetima iz zemlje i inozemstva i profiliranje publike kroz posebne programske aktivnosti tijekom godine, nove modele predstavljanja knjiga i umrežavanje s hrvatskim i inozemnim školama i fakultetima. Za međunarodnu publiku priredit će se simultano prevođenje svih programa. Razvoj publike se posebno ostvaruje kroz cilj 6. i s njime povezane aktivnosti.

4.1. Poticanje novih zapošljavanja te unapređenje tehničke opremljenosti Sa(n)jam, što je neophodno kako bi Sa(n)am bio mobilniji i imao cjelogodišnje aktivnosti za ostvarivanje misije i vizije, kao i ciljeva na kojima se zasniva ovaj strateški plan.

4.2. Organiziranje formalne i neformalne edukacije svih zaposlenika o vođenju sajma i provedbi svih pojedinačnih aktivnosti te o mogućnostima prijave njegovih aktivnosti na nacionalne i inozemne fondove i fondacije ili sponzorstva te europske fondove.

4.3. Edukacija mladih ilustratora i dizajnera koji se bave oblikovanjem knjige putem programa Pula Illustrator Campus koji je utemeljen na Monte Libriću, a imat će svoju inačicu i na Sa(n)jam u prosincu 2015.

5.1. Stvaranje residence programa za pisce po sasvim novom modelu a u suradnji s najpoznatijom pulskom turističkom kućom Arenaturist, poduzećem Mara i TZ Grada Pule, a pod pokroviteljstvom Grada Pule i Istarske županije. Pulski residence program odvijao bi se u zimskim mjesecima (od listopada do travnja) u turističkim vilama na Verudeli čiji je vlasnik turističko poduzeće Arenaturist. Na ovaj residence program Sa(n)jam će dovoditi eminentna imena svjetske literature.

5.2. Stvaranje međunarodne mreže stručnjaka kroz Fellowship program – Kumpanija od Libra / Book Folks koji je utemeljen 2013. godine.

Fellowship program okupljat će stručnjake u četiri sekcije:

a) Sekcija organizatora književnih festivala i sajmova knjiga

b) Sekcija organizatora literarnih kuća i residence programa

c) Sekcija urednika knjiga i časopisa za književnost i kulturu, književnih agenata

d) Sekcija prevoditelja.

Na samom sajmu dogovarat će se kroz Fellowship program:

a) partnerstva Sajma s inozemnim literarnim festivalima i sajmovima knjiga. Partnerstvo će se sastojati u razmjeni programa i autora, te predstavljanjima nakladničke scene.

b) partnerstva Sajma s hrvatskim i inozemnim literarnim kućama i residence programima. Korak k tome bit će utemeljenje residence programa Sajma 2015. u suradnji s turističkim sektorom (zimski residence u prostorima postojećih turističkih objekata) čime bi se ostvarilo direktno poslovno partnerstvo kulturnog i turističkog sektora

c) Novi prijevodi knjiga hrvatskih autora i veće prisustvo njihovih tekstova u inozemnim književnim časopisima

d) Edukacija struke i razvoj, poglavito međunarodne publike kroz umrežavanja sa hrvatskim i inozemnim školama i fakultetima postavit će Sajam na kartu europskih festivala i sajmova knjiga kao jedno od najznačajnijih europskih okupljališta struke, autora i publike.

5.3. Stvaranje međunarodne mreže stručnjaka kroz programe znanstvenih i stručnih skupova: Sanjam knjige u knjižnici; Nakladništvo: trendovi i tendencije; Pula Illustrator Campus.

6.1. Medijska promocija: Sajam knjige predstavit će se ne samo hrvatskoj već i inozemnoj javnosti putem svih promidžbenih kanala: internet, radio i televizijske emisije, tiskane i elektronske medije. Kroz njih će se promovirati cjelogodišnje aktivnosti Sa(n)jam i hrvatska autorska i nakladnička scena. Postojeća internet stranica Sa(n)jam osim hrvatske i engleske imat će i svoju talijansku i njemačku inačicu i linkove na najvažnijim književnim i nakladničkim portalima u Europi. Internet stranica biti će premrežena sa socijalnim mrežama (facebook, twitter).

6.2. Stvaranje stručnog i sajamskog on line kataloga knjiga hrvatskih nakladnika i realizacija projekta Book in prints – u suradnji s glavnim partnerom, poduzećem Castropola, stvaranje kataloga „Sa(n)jam knjige u Istri” i Knjiškog informativnog centra s ciljem razvijanja novog modela prodaje i informiranja o knjizi. Takav bi katalog omogućio pulskom Sajmu da postane prvi sajam knjiga u Europi s dostupnim katalogom izloženih knjiga na Sajmu. Svrha kataloga bila bi da se koristiti u vrijeme Sajma ali i tijekom cijele godine. Na osnovu sajamskog popisa knjiga (gotovo 35000 naslova) izraditi će se katalog knjiga koji će biti najsveobuhvatniji stručni popis naslova koje objavljuju hrvatski nakladnici.

7.1. Poticanje multidisciplinarnosti sajma putem umrežavanja različitih sektora kulture i umjetnosti kao jedinstvene cjeline, odnosno uz literaturu promicanje likovne, kazališne, glazbene i filmske umjetnosti kroz 1.3. Organiziranje popratnog programa (koncerti, izložbe, filmovi, predavanja, radionice, instalacije, performansi) koji prikazuje temu sajma kroz druge medije kao što su likovna, dramska, glazbena, filmska, izvedbena, novomedijska umjetnost.

7.2. Potpora umjetničkom stvaralaštvu kroz kontinuirano okupljanje mladih istarskih umjetnika i kulturnih djelatnika i osposobljavanje za poslove organiziranja Sajma kroz stručne radionice, te stvaranje novog kreativnog i organizacijskog tima Sajma.

Pokazatelji vezani uz ciljeve i aktivnosti:

 1. Osnaživanja participacije knjige u kulturnom životu uz povećanje dostupnosti knjige valorizirati će se brojem posjetitelja svih sajamskih aktivnosti, te brojem organiziranih stručnih skupova, okruglih stolova, diskusija, predstavljanja knjiga, časopisa, zbornika i autora, brojem posebno isceniranih programa, te brojem koncerta, izložbi, filmova, predavanja, radionica, instalacija, performansa koji čine popratni program Sajma.
 2. Osnaživanje umrežavanja autora, stručnjaka i kulturnih djelatnika te razvoj nacionalnih i međunarodnih partnerstava valorizirati će se brojem nacionalnih i međunarodnih potpisanih ugovora o suradnji.
 3.  Razvoj publike valorizirati će se brojem posjetitelja svih sajamskih aktivnosti, brojem medijskih objava, brojem posjeta internet stranice sajma.
 4. Razvoj ljudskih resursa valorizirati će se brojem novozaposlenih osoba te brojem osoba koje su prošle opće i specifične edukacije Sajma.
 5. Poticanje osnivanja novih međunarodnih programa koji potiču kulturnu razmjenu i partnerstva valorizirati će se brojem novih međunarodnih programa.
 6. Promocija knjige i čitanja na nacionalnom i međunarodnom nivou valorizirati će se brojem posjetitelja svih sajamskih aktivnosti, brojem medijskih objava, brojem posjeta internet stranice sajma, brojem izdanja Sajma (plakat, deplijan, katalog, on line katalog).
 7. Potpora umjetničkom stvaralaštvu i participaciji u kulturi kroz promoviranje umrežavanja različitih sektora umjetnosti i kulture valorizirati će se brojem održanih koncerta, izožbi, filmova, predavanja, radionica, instalacija, performansa koji prikazuje temu sajma kroz druge medije kao što su likovna, dramska, glazbena, filmska, izvedbena, novomedijska umjetnost, te brojem okupljanjih mladih istarskih umjetnika i kulturnih djelatnika osposobljavanih za poslove organiziranja Sajma. 

 

Pokazatelji uspješnosti ostvareni do sada

 1. Sa(n)jam do kraja 2014. ostvaruje dva značajna sajma (festivala knjige): 7. Festival dječje knjige Monte Librić (travanj) i 20. Sa(n)jam knjige u Istri (prosinac)
 2. Sa(n)jam do kraja 2014. ostvaruje prema programskoj strategiji međunarodne programe: Pula Illustrator Campus (utemeljenje na Monte Libriću), 2. Fellowship program Kumpanija od Libra / Book Folks, 2. međunarodni znanstveni skup Nakladništvo: trendovi i tendencije (u suradnji sa sveučilištima u Zadru i Osijeku), 9. međunarodni skup knjižničara Sa(n)jam knjige u knjižnici (u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i Sveučilišnom knjižnicom u Puli) na Sajmu u prosincu. Castropola se 2014. Godine prijavila na natječaj Ministarstva kulture (Poduzetništvo u kulturi) a 2015. Godine prijavila se na natječaj Ministarstva poduzetništva – poduzetnički impuls.
 3. Sa(n)jam se do kraja 2014. natječe  za Program javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH (trogodišnje financiranje), te  druge posebne natječaje Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Pule. Do kraja 2014. Sa(n)jam se natječe za sredstva Austrijskog kulturnog foruma, Talijanskog kulturnog Instituta, EUNIC-a i Francuskog kulturnog Instituta.
 4. Do kraja 2014. Sa(n)jam je aplicirao na Program EU Creative Europe, s projektom Fellowship.
 5. Do kraja 2014. Sa(n)jam je sklopio partnerski ugovor s turističkim poduzećem Arenaturist i poduzećem Mara o utemeljenju Residence programa. Residence program počinje s radom u zimu 2015.
 6. Do kraja 2015. Sa(n)jam sklapa s Gradom Pula, Istarskom županijom i Gradom Pula novi trogodišnji ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Do kraja 2015. Sa(n)jam se javlja na sve raspoložive natječaje za kulturu i kulturni turizam u Hrvatskoj te na EU strukturne fondove (za residence program i utemeljenje literarne kuće) i program EU Creative Europe s projektom residence i Pula Illustrator Campus.
 7. Do kraja 2015. Godine, Sa(n)jam je stalno zaposlio još jednog djelatnika.
 8. Do kraja 2015. na web stranici Sa(n)jam nalazi on line katalog knjiga s 3000 naslova (rađen u partnerstvu s Castropolom. Do kraja 2015. godine web stanice Sa(n)jam imaju talijansku i njemačku inačicu i vezane su uz linkom za sve najvažnije europske portale za književnost i nakladništvo.
 9. Dva su festivala/sajma (Sa(n)jam i Monte Librić) održana svake godine, do kraja 2016. godine, a njihove su programske aktivnosti dodatno razvijene kao i njihova prepoznatljivost na međunarodnom nivou.
 10. Do kraja 2015. sklopljeni su ugovori sa školama i sveučilištima iz zemlje i inozemstva o dolasku i praćenju Sa(n)jam i Monte Librića.
 11. Do kraja 2016. svi programi Sa(n)jam simultano se prevode na engleski jezik.

Praćenje i evaluacija

Praćenje provedbe strateškog plana osigurat će se uz stručnu podršku suradnika za razvoj programskih aktivnosti, koji honorarno surađuje sa Sa(n)jam. Praćenje provedbe aktivnosti odvijati će se na tromjesečnom nivou, a podrazumijevati će izradu kratkoročnih akcijskih planova koji će se zasnivati na ovom strateškom planu i predviđenim aktivnostima. Na taj će se način osigurati kvalitetna provedba samih aktivnosti kao i učinkovito postizanje općih i posebnih ciljeva koji će se mjeriti kvantitativnim i kvalitativnim metodama i tehnikama polazeći od pokazatelja uspješnosti.

Evaluacija cjelokupnog strateškog plana odviti će se početkom 2017.godine na osnovi analize zatečenog stanja te mjerljivih pokazatelja aktivnosti koji su prikazani u ovom planu. Ishodišta evaluacije i smjernice za daljnji razvoj bit će polazna točka za pripremu sljedećeg trogodišnjeg strateškog plana. Prilikom evaluacije koristiti će se participatorni pristup te će, samim time, u proces evaluacije biti uključeni svi djelatnici, partneri i suradnici Sa(n)jam kako bi aktivno sudjelovali u procesu evaluacije ali i izrade strateškog plana. Metode i tehnike za prikupljanje podataka i procesa evaluacije biti će kvalitativne i kvantitativne, a osnovni instrumenti koji će se koristiti biti će sljedeći: intervjui, fokus grupe, upitnici, pregled dokumentacije implementiranih projekata kao i dokumentacije poduzeća.

SWOT analiza

Analiza trenutnog stanja u Sa(n)jam knjige izrađena je uz pomoć SWOT analize. Iz analize proizlazi sljedeće:

Prednosti

Jedna od najvećih prednosti Sa(n)jam knjige su stručni i kreativni suradnici i djelatnici koji godinama osmišljavaju nove i inovativne modele predstavljanja knjige i autora te na taj način promiču čitanje i populariziraju knjigu kao medij. Stručni tim Sa(n)jam knjige sposoban je na kreativan način provoditi strateški plan i unaprjeđivati i razvijati programe kao i same aktivnosti Sajma. Dugogodišnja tradicija Sajma jedna je od ključnih točaka za izgradnju snažnijeg povezivanja sa sličnim institucijama u inozemstvu. Prepoznatljiv status ne samo na domaćoj nakladničkoj i autorskoj sceni već i na onoj izvan granica RH te ostvaren niz iznimno važnih partnerstva i suradnji s različitim institucijama i organizacijama diljem Europe, mjesto i vrijeme događanja, predestinira Sa(n)jam kao susretište svih sudionika u stvaranju knjige jugoistočne i zapadne Europe.

Slabe točke

Jedna od najvećih nedostataka Sa(n)jam je nedostatak vlastitog izložbenog prostora, te adekvatnog prostora za cjelogodišnje djelovanje i aktivnosti koje želi provoditi. Također, Sajam ima potrebu za vlastitom tehničkom opremom (ozvučenje, pozornica, oprema za izlaganje knjiga) koja bi ga učinila mobilnijim i produktivnijim u cjelogodišnjim aktivnostima.

Mogućnosti razvoja

Strategija svojim općim i posebnim ciljevima kao i aktivnostima kojima će se ti ciljevi postizati, daje jasne mogućnosti razvoja Sa(n)jam knjige u skladu s ciljevima i aktivnostima ovog strateškog plana. Prednosti Sa(n)jam iskoristiti će se tako da se umanje i prevaziđu njezine slabosti i to kroz korištenje poticaja lokalne uprave nacionalnih poticaja, Europskog fonda za kulturu (Creative Europe) i nekih drugih fondova na međunarodnom nivou. Poticaje će Sa(n)jam pokušati iskoristiti za nabavu tehničke opreme i osiguranje i opremu adekvatnog prostora, te razvoj međunarodnih projekata i stručnih programskih cjelina. Na lokalnom i nacionalnom nivou Sajam će koristiti sljedeće poticaje:

- Program javnih potreba u kulturi – trogodišnje financiranje (Ministarstvo kulture RH) Program poticanja kulturnog turizma (Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo Turizma, Turistička zajednica Grada Pule, Turistička zajednica Istarske županije)

- U Hrvatskoj Sa(n)jam će koristiti sponzorske poticaje za kulturu hrvatskih gospodarstvenika i poticaje stranih instituta za kulturu (Goethe Institut, Austrijski kulturni forum, Francuski institut za kulturu, Talijanski institut za kulturu) i veleposlanstava u RH.

- U razvoju programa Fellowship koji ima za cilj stvaranje međunarodne platforme autora i nakladnika te u stvaranju međunarodnog residence programa Sa(n)jam knjige u Istri, će dobiti iskustvo apliciranja i sprovođenja projekata iz EU fondova što će doprinijeti stručnom usavršavanju njezinih djelatnika i razvoju novih modela umrežavanja nakladnika i promocije knjige kao medija.

- Saj(n)jam ima sklopljen trogodišnji ugovor o javno – privatnom partnerstvu (zaključno s 2015.) sa Gradom Pula, Istarskom županijom i Zagrebačkom Bankom, te će tijekom 2015. pregovarati za novi trogodišnji ugovor (2016.- 2018.)

- Sve ove mogućnosti razvoja izravno će doprinijeti razvoju novih i inovativnih modela predstavljanja knjiga, te novih modela umrežavanja svih sudionika u stvaranju knjige na hrvatskom i međunarodnom nivou, a što su temeljne odrednice ovog strateškog plana.

Prijetnje

Tržište knjige u Hrvatskoj kao i održanje njegovih sudionika danas uvelike ovisi o potporama javnih sredstava. Osim slabljenja kupovne moći kao bitnog čimbenika, na loše stanje hrvatskog tržišta knjige bitno utječu i niske naklade što rezultira razmjerno visokom cijenom proizvodnje knjige i posljedično visokom maloprodajnom cijenom knjige što u današnjoj krizi odbija kupce- čitatelje. U samoj se Strategiji navodi kako je potrebno ojačati sve segmente u knjižnom lancu (od autora i prevoditelja, preko izdavača i nakladnika, distribucijskog lanca, knjižara i knjižnica do čitatelja kao krajnjeg potrošača), kako bi se održala i i poboljšala postignuta razina kvalitete hrvatske knjige i kao umjetničkoga djela i kao proizvoda kulturne industrije.

Strategija navodi kako je jedan od ključnih problema hrvatskog nakladništva i glavni generator trenutačne krize neorganiziranost tržišta knjige. To dovodi do lančane reakcije i sajmovi knjiga ne mogu biti izuzeti iz opće krize kroz koju prolazi naša zemlja, kao i od specifične krize nakladništva koje traje već duže vrijeme. Kao odgovor na opće stanje tržišta knjige u Hrvatskoj, Strategija je odredila jasne odgovore i aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju stanja, a Sa(n)jam knjige će svojim ciljevima i aktivnostima pružiti podršku poboljšanju stanja na nacionalnom tržištu knjige.