sanjamknjige.hr

Međunarodna konferencija Nakladništvo – trendovi i konteksti
International conference on publishing trends and contexts


Tema 2013: Gospodarenje sadržajem u suvremenom nakladništvu
2013 Topic: Content management in modern publishing


O konferenciji

Međunarodna konferencija Nakladništvo – trendovi i konteksti održat će se u Puli 6. i 7. prosinca 2013. u sklopu 19. Sa(n)jam knjige u Istri. Konferenciju organiziraju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Udruga Sa(n)jam knjige u Istri uz pokroviteljstvo i financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Namjera je organizatora osigurati kontinuitet konferencije i njezino redovito godišnje održavanje u sklopu sajma Sa(n)jam knjige u Istri, koji se time pridružuje nizu svjetskih knjiških sajmova koji potiču razmjenu praktičnih nakladničkih iskustava, propituju mogućnosti primjene modernih tehnologija i općenito nove tendencije u nakladničkom poslovanju te podupiru praktično i znanstveno istraživanje nakladništva kao iznimnog društvenog fenomena.

 

Poziv na sudjelovanje i rokovi prijave

Cilj je konferencije uočiti i analizirati aktualne probleme u nacionalnom i međunarodnom nakladništvu. Ove se godine pozornost pridaje mogućnostima izgradnje nacionalne platforme za razvoj e-nakladništva (diskusija je organizirana kroz okrugli stol), pitanjima vrijednosti nakladničkih sadržaja, uspješnim poslovnim modelima u elektroničkom nakladništvu i ulozi književnih agenata u gospodarenju nakladničkim sadržajima (tematska izlaganja) i naposljetku suvremenim tehnologijama i alatima u elektroničkom nakladništvu (radionica).

Organizatori pozivaju stručnjake i znanstvenike iz nakladničkih tvrtki, kulturnih i znanstvenih ustanova kao i samostalne istraživače da slijedom predviđenih programskih okvira pošalju sažetke izlaganja do 30. listopada 2013. na e-mail adresu zvelagic@ffos.hr. Sažetak treba sadržavati ime, prezime i kontakt autora, naslov rada te prijedlog izlaganja (ne duži od 400 riječi) iz kojega su razvidni ciljevi, metodološki pristup, inovativnost i doprinos. Sva prihvaćena izlaganja, dostavljena kao cjeloviti tekstovi do 10. prosinca 2013., bit će recenzirana i objavljena u znanstvenom časopisu „Libellarium“.

Rok prijave za radionicu Suvremene tehnologije i alati u elektroničkom nakladništvu je 10. studeni 2013., na e-mail adresu fpehar@unizd.hr. Mole se sudionici da u prijavi navedu vlastite vještine i interese povezane s tehnologijama i alatima koji su primjenjuju u elektroničkom nakladništvu.

Kotizacije za konferenciju, uključujući i radionicu, nema.PROGRAM KONFERENCIJE


Petak, 6. prosinca 2013.

11.00 – 12.00 Otvorenje konferencije

14.00 – 16.30 Okrugli stol Nacionalna platforma razvoja e-nakladništva

Cilj je okruglog stola raspraviti, analizirati i utvrditi potrebu za nacionalnom platformom razvoja e-nakladništva, aktualizirati mogućnosti konsenzusa nadležnih tijela za njezinu provedbu te pokušati iznaći odgovore na niz pitanja. Primjerice, treba li malom tržištu nacionalna platforma, kako je realizirati, koje sadržaje i u kojim okvirima možemo ponuditi, je li ona pogodno mjesto za promociju e-knjiga i e-knjižnica u nacionalnim okvirima, može li takva platforma služiti promociji Hrvatske u međunarodnim okvirima, kako se ona odražava na poziciju Hrvatske u sklopu jedinstvenog europskog digitalnog tržišta i sl.

Moderatorica: doc. dr. sc. Nives Tomašević, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

17.00 – 20.00 Tema 1: Vrijednost sadržaja

U posljednje se vrijeme u raspravama o budućnosti nakladništva sve više pozornosti pridaje „kraljevstvu sadržaja“, no pojam sadržaj više nije pojam onog opsega, dosega i – sadržaja, kakav je bio u vremenima „tradicionalnog“ nakladništva, kada se očekivalo da nakladnik bude jamac kvalitete otisnutog sadržaja. Sadržaj u suvremenim raspravama jest kapital, ali ne toliko simbolički ili intelektualni, koliko financijski –zahvaljujući novim tehnologijama i mudrim modelima gospodarenja, sadržaj se može revitalizirati i iznova prodati ili isporučiti u različitim oblicima, na različitim platformama i višekratno prodavati. Tematska cjelina traži odgovore na pitanja o vrijednosti nakladničkih sadržaja na malim tržištima. Jesu li pristupi i projekti gospodarenja sadržajima razvijeni na velikim tržištima primjenjivi u jezično malim sredinama. Mogu li nakladnici malih jezika povećati prihode i unaprijediti poslovanje revitalizirajući svoje sadržaje? Kolika je, s obzirom na tržište, vrijednost njihova sadržaja?

 

Subota, 7. prosinca 2013.

9.00 – 12-00 Tema 2: Uspješni poslovni modeli u elektroničkom nakladništvu – novi sadržaji i revitalizacija starih sadržaja, platforme za distribuciju nakladničkih sadržaja
Nadovezujući se na prethodnu temu, cilj je ove cjeline aktualizirati nevoljkost nakladnika na malim tržištima da prihvate i razvijaju nove poslovne modele, posebice one koji se odnose na elektroničko nakladništvo. Prema istraživanju provedenom u proljeće ove godine, na većim je hrvatskim platformama za distribuciju e-knjiga za sada dostupno tek oko 1200 naslova (http://projectebooks.wordpress.com/2013/02/28/an-overview-of-e-book-market-in-croatia/). Mogu li nakladnici na malim tržištima vlastitim kapacitetima razvijati konkurentne oblike e-nakladništva ili trebaju nastaviti s poslovima stjecanja i uređivanja sadržaja, a za distribuciju koristiti usluge drugih, specijaliziranih tvrtki? Kako u takvim okolnostima, gdje se nakladnički lanac proširuje sa sve više karika i gdje se omjeri dodavanja vrijednosti sadržajima mijenjaju pravno urediti vlasništvo nad sadržajem? Koliko su sadržaji na različitim nakladničkim područjima uopće prikladni za revitalizaciju? Moguće odgovore na takva pitanja daju i uspješni međunarodni i nacionalni modeli koji zrcale mogućnosti poslovanja na velikim i malim tržištima (Pearson, Fisher Verlag, Naklada Bulaja, TookBook, besplatneknjige i sl.).

13.00 – 16.00 Tema 3: Uloga književnih agenata u gospodarenju nakladničkim sadržajima
Na velikim tržištima, posebice u SAD-u i Velikoj Britaniji, nakon 1960-ih sve više jača ulogu književnih agenata. Mogućnosti iskorištavanja prava vezanih uz pojedino djelo također rastu, isti se sadržaj koristi u knjigama, filmovima, video-igrama itd., a prodaju prava, a time i gospodarenje sadržajem vezanim uz prava, preuzimaju upravo agenti. John B. Thompson (2010: 73) navodi tvrdnju urednika u New Yorku prema kojemu tek 3–5% objavljenih rukopisa stiže mimo agenata. Agenti nakladnicima pojednostavljuju postupak uhodavajući rutine pregovora i ugovora, agenti s autorima često rade onako kako su nekada radili urednici – prepušten im je inicijalni proces vrednovanja rukopisa, a katkad i njegovo uređivanje. Nasuprot navedenom, uloga književnih agenata na malim je tržištima skromna, katkad i zanemariva, a često se svodi na promociju autora na velikim tržištima. Je li skromnija ponuda rukopisa i sadržaja općenito razlog takvom stanju? Može li se očekivati da će i na malim tržištima agenti, barem dijelom, zamijeniti urednike? Kako agenti mijenjaju strukturu nakladničkog poslovanja i mogu li utjecati na vrijednost sadržaja na malim tržištima?

16.30 – 19.00 Radionica: Suvremene tehnologije i alati u elektroničkom nakladništvu
Cilj je radionice prikazati suvremene tehnologije i alate koji su povezani s elektroničkim nakladništvom. Posebna pozornost bit će usmjerena prema odabranim temama i primjerima dobre prakse u izradi, uređivanju i objavljivanju knjige u EPUB formatu utemeljenom na XML-u, XHTML-u i CSS-u. U pripremi tema i zadataka vodit će se računa o prethodnim vještinama i specifičnim interesima sudionika.

Voditelji radionice:
doc. dr. sc. Franjo Pehar, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
Tomislav Jakopec, asistent na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku


Programski odbor konferencije: Nives Tomašević (predsjednica), Franjo Pehar, Zoran Velagić, Magdalena Vodopija, Dubravka Đurić Nemec, Miha Kovač.
Organizacijski odbor konferencije: Slava Ćurković (koordinatorica), Lidija Ban (tajnica), Rea Korani, Ivona Despot, Ivana Morić Filipović, Tomislav Jakopec, Josipa Selthofer.