sanjamknjige.hr

Utorkaši: "NAŠI PRECI",

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri, Pula 2005.

Na 11. Sajmu knjige u Puli Utorkaši su najavili (obećali) svoju zajedničku zbirku priča pod nazivom Naši preci. Zbirka je tiskana isključivo za Sa(n)jam knjige u bibliofilskom izdanju od 144 primjerka, splitski potpisana, žigom nakladnika ovjerena i numerirana, u pulskoj digitalnoj tiskari Angolo. U dogovoru s autorima priče neće nikad i nigdje biti ponovno objavljene. Prvi primjerak se čuva u arhivu Sa(n)jma knjige, a posljednji 144. primjerkak može se kupiti u konobi kod Vinka Hvaranina u Ban Mladenovoj ulici u Splitu. U zbirci se nalaze priče Renata Baretića Teta Olga i violina Mirka Kolarića, Milorada Bibića Oj Mosore, Mosore!, Alema Ćurina Corto porto franco, Borisa Dežulovića Batman: The Beginning, Zlatka Galla Svoju sliku ljubim, Ivice Ivaniševića Crvena ponoć, Jurice Pavičića Povijest moje familije u jedanaest slika i Ante Tomića Novi prilozi za biografiju Ante Tomića.